Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Randall Schriver tới thăm Bệnh viện Quân y 175 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Assistant Secretary of Defense Randall Schriver visiting Military Hospital 175 in Ho Chi Minh City

Assistant Secretary of Defense Randall Schriver visiting Military Hospital 175 in Ho Chi Minh City