Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ đặc trách các vấn đề an ninh châu Á – Thái Bình Dương Randall G. Schriver chào xã giao Bộ trưởng B

Assistant Secretary of Defense for Asian and Pacific Security Affairs for the United States, Randall G. Schriver meeting with Vietnamese Defense Minister, General Ngo Xuan Lich