Phó Đại sứ Hoa Kỳ khai mạc Triển lãm Giáo dục Hoa Kỳ khối ngành Kinh doanh và STEM

U.S. Deputy Chief of Mission Caryn R. McClelland delivered opening remarks at the EducationUSA Business and STEM Programs Fair.

U.S. Deputy Chief of Mission Caryn R. McClelland delivered opening remarks at the EducationUSA Business and STEM Programs Fair.