Flag

An official website of the United States government

2 MINUTE READ
September 8, 2023

Thank you!

Thank you for your inquiry.

We process inquiries in the order of receipt and will make every effort to respond to yours as quickly as possible if it is about consular-related U.S. citizen services. Please do not send your inquiry more than once as duplicate inquiries will delay our response time.

For emergency assistance involving a U.S. citizen, please click here.

Please click here to return to the homepage.

*****

Cảm ơn câu hỏi của quý vị.

Chúng tôi trả lời câu hỏi theo thứ tự nhận được, và sẽ cố gắng trả lời quý vị trong thời gian sớm nhất nếu câu hỏi liên quan đến các dịch vụ công dân Hoa Kỳ.  Vui lòng không gửi câu hỏi nhiều lần vì việc gửi nhiều câu hỏi với cùng nội dung có thể làm ảnh hưởng đến thời gian trả lời của chúng tôi.

Nếu cần liên hệ về những trường hợp khẩn cấp liên quan tới sự an toàn của công dân Hoa Kỳ, vui lòng nhấn vào đây.

Vui lòng nhấn vào đây để quay lại trang chủ.