Quyền Trợ lý Ngoại trưởng Garber thăm Việt Nam

Acting Assistant Secretary of State Judy Garber Visits Vietnam

Acting Assistant Secretary of State Judy Garber Visits Vietnam