Đại sứ Osius phát biểu tại Hội thảo Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương: Từ Phê chuẩn đến Thực hiện

Ambassador Osius’ Remarks at Trans-Pacific Partnership Agreement: From Ratification to Implementation

Ambassador Osius’ Remarks at Trans-Pacific Partnership Agreement: From Ratification to Implementation