Hội thảo do Hoa Kỳ tài trợ giúp đẩy mạnh phối hợp hành động khí hậu tại vùng đồng bằng sông Hồng

U.S.-Supported Symposium Boosts Collective Climate Action in Red River Delta Region

U.S.-Supported Symposium Boosts Collective Climate Action in Red River Delta Region