Thông báo Quan trọng – ACS

* Thay đổi Tỷ giá Hối đoái: Phái đoàn ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam  sẽ thay đổi tỷ giá hối đoái áp dụng đối với các dịch vụ lãnh sự từ 25000.00 VND = 1 USD thành 24000.00 VND = 1 USD. Tỷ giá mới có hiệu lực từ ngày 03/02/2023.

* CDC vẫn tiếp tục yêu cầu bằng chứng tiêm chủng đối với hành khách không phải là công dân Hoa Kỳ khi đến Hoa Kỳ theo diện thị thực không định cư. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem trang web Yêu cầu Bằng chứng Tiêm chủng  COVID-19 đối với Hành khách Hàng không.  Vui lòng xem trang web CDC để biết thêm thông tin và tham khảo Các Câu hỏi Thường Gặp.