Chuẩn Đô đốc Jon Kreitz, Phó Giám đốc Cơ quan Tìm kiếm Tù binh và Người mất tích thuộc Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ (DPAA) phát biểu tại lễ kỷ niệm 30 năm hợp

Rear Admiral Jon Kreitz, the U.S. Defense POW/MIA Accounting Agency's Deputy Director of Operations, giving remarks at the 30th Anniversary of U.S. – Vietnam Sustained Accounting Cooperation.

Rear Admiral Jon Kreitz, the U.S. Defense POW/MIA Accounting Agency’s Deputy Director of Operations, giving remarks at the 30th Anniversary of U.S. – Vietnam Sustained Accounting Cooperation.