Bà Caryn McClelland, Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, trao kỷ niệm chương cho các cá nhân Việt Nam đã đóng góp cho quan hệ hợp tác giữa Hoa Kỳ và Việt

The U.S. Embassy Deputy Chief of Mission Caryn McClelland presenting awards to Vietnamese individuals who have contributed to the bilateral sustained accounting cooperation.

The U.S. Embassy Deputy Chief of Mission Caryn McClelland presenting awards to Vietnamese individuals who have contributed to the bilateral sustained accounting cooperation.