Ambassador Kritenbrink meets with Quang Tri Provincial Chairman Nguyễn Đức Chính.

Ambassador Kritenbrink meets with Quang Tri Provincial Chairman Nguyễn Đức Chính.

Ambassador Kritenbrink meets with Quang Tri Provincial Chairman Nguyễn Đức Chính.