U.S. Mission to Vietnam Builds Primary School in Ben Tre Province

U.S. Mission to Vietnam Builds Primary School in Ben Tre Province

1. Tùy viên Quốc phòng của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, Đại tá TJ Bouchillon và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre Nguyễn Thị Bé Mười khánh thành trường tiểu học Trịnh Viết Bàng mới.