Great Seal of the United States

Cuộc điện đàm của Ngoại trưởng Pompeo với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình...

7 Tháng Tám, 2020 | Các viên chức chính trong sứ quán, Hoa Kỳ và Việt Nam, Thông cáo báo chí, Tin tức

BỘ NGOẠI GIAO HOA KỲ Văn phòng Người phát ngôn                                                         TÓM TẮT NỘI DUNG Cuộc điện đàm của Ngoại trưởng Pompeo với Phó Thủ tướng,…