Great Seal of the United States

TUYÊN BỐ

24 Tháng Tám, 2021 | Thông cáo báo chí, Tin tức

HÀ NỘI, 24/8/2021 – Cuối giờ chiều nay, phái đoàn công tác của Phó Tổng thống đã bị trì hoãn trong việc rời Singapore bởi…