Flag

An official website of the United States government

Địa điểm & Thông tin

    Đại sứ quán

  • Hanoi
  • Lãnh sự quán

  • Thành phố Hồ Chí Minh

Báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ