Buổi thông tin trước khi lên đường

Thời gian: thứ 6, ngày 7 tháng 6 năm 2019, 9:00 AM – 12:00 PM
Địa điểm: Lotte Hotel Hanoi, 54 Liễu Giai, Hà Nội
Đăng ký bắt buộc tại: https://edusavietnampdo2019.eventbrite.com

Văn phòng Giáo dục Hoa Kỳ sẽ tổ chức Buổi thông tin trước khi lên đường dành cho các học sinh, sinh viên chuẩn bị du học tại Mỹ vào mùa thu năm 2019. Sự kiện thường niên này của EducationUSA giúp các bạn học sinh, sinh viên chuẩn bị du học Mỹ có cơ hội giao lưu với các bạn Việt Nam và Mỹ đang học tập hoặc đã tốt nghiệp tại Mỹ. Buổi thông tin sẽ giới thiệu về thị thực du học Mỹ, làm thế nào để thành công trong học tập và thích nghi với môi trường mới; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm về du lịch và cuộc sống của du học sinh tại Hoa Kỳ.
Sự kiện này chỉ dành cho học sinh, sinh viên đã được chấp nhận tại các trường Phổ thông Trung học, Cao đằng, hoặc Đại học tại Mỹ. Người tham dự vui lòng mang theo copy thư chấp nhận của trường hoặc I-20/DS-2019 để có thể tham gia sự kiện.