Phát biểu của Tổng thống Trump tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC

Phát biểu của Tổng thống Trump tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC (Ảnh AP)

Phát biểu của Tổng thống Trump tại Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC (Ảnh AP)