Phát biểu của Tổng thống Donald Trump trước cuộc hội đàm song phương với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Phát biểu của Tổng thống Donald Trump trước cuộc hội đàm song phương với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Phát biểu của Tổng thống Donald Trump trước cuộc hội đàm song phương với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc