Tuyên bố báo chí: Phán quyết của Tòa án trong việc phân xử Philippines-Trung Quốc

Tuyên bố báo chí: Phán quyết của Tòa án trong việc phân xử Philippines-Trung Quốc | Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam

Tuyên bố báo chí: Phán quyết của Tòa án trong việc phân xử Philippines-Trung Quốc

Phán quyết ngày hôm nay của Tòa án trong việc phân xử Philippines-Trung Quốc là một đóng góp quan trọng vào mục tiêu chung về một giải pháp hòa bình cho các tranh chấp ở Biển Nam Trung Hoa. Chúng tôi vẫn đang nghiên cứu các quyết định và không có bình luận về các … Đọc tiếp Tuyên bố báo chí: Phán quyết của Tòa án trong việc phân xử Philippines-Trung Quốc