20160928_us_navy_danang

Hoạt động Giao lưu Hải quân thường niên lần thứ 7 bắt đầu tại Đà Nẵng

Hoạt động Giao lưu Hải quân thường niên lần thứ 7 bắt đầu tại Đà Nẵng