20161021-wecreate-amb

Đại sứ Osius nhấn mạnh tầm quan trọng của nữ doanh nhân tại lễ khai trương WECREATE Việt Nam.

Đại sứ Osius nhấn mạnh tầm quan trọng của nữ doanh nhân tại lễ khai trương WECREATE Việt Nam.