20161021-wecreate-ribbon-cutting

Đại sứ Osius, Giám đốc Điều hành WECREATE Nguyễn Thị Tuyết Minh và các khách chủ chốt khai trương trung tâm.

Đại sứ Osius, Giám đốc Điều hành WECREATE Nguyễn Thị Tuyết Minh và các khách chủ chốt khai trương trung tâm.