20161208-osius-bloomberg

Đại sứ Ted Osius tại buổi Gặp gỡ – Giao lưu do tờ báo Bloomberg tổ chức

Đại sứ Ted Osius tại buổi Gặp gỡ – Giao lưu do tờ báo Bloomberg tổ chức