20161215usaid-smartta

Giám đốc USAID Việt Nam Michael Greene phát biểu tại hội thảo USAID SMART TA.

Giám đốc USAID Việt Nam Michael Greene phát biểu tại hội thảo USAID SMART TA.