20180708_Pompeo_business_reception

Bộ trưởng Ngoại giao Pompeo tại Tiệc tối với cộng đồng doanh nhân tại Hà Nội, Việt Nam

Bộ trưởng Ngoại giao Pompeo tại Tiệc tối với cộng đồng doanh nhân tại Hà Nội, Việt Nam