20181026-AFCP-HoCitadel-3

Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Trung tâm Thành Nhà Hồ Đỗ Quang Trọng giới thiệu Di sản Thành Nhà Hồ tới Tham tán Thông tin Văn hóa Đại sứ quán Hoa Kỳ Molly Stephenson.

Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Trung tâm Thành Nhà Hồ Đỗ Quang Trọng giới thiệu Di sản Thành Nhà Hồ tới Tham tán Thông tin Văn hóa Đại sứ quán Hoa Kỳ Molly Stephenson.