20181026-AFCP-HoCitadel-4

Cổng thành phía nam Thành Nhà Hồ tại tỉnh Thanh Hóa.

Cổng thành phía nam Thành Nhà Hồ tại tỉnh Thanh Hóa.