20181121-AMB-HANU-3

Đại sứ chụp ảnh kỉ niệm cùng sinh viên và giảng viên trường.

Đại sứ chụp ảnh kỉ niệm cùng sinh viên và giảng viên trường.