20191121-AMB-GE1

GE chào đón Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Kritenbrink tới thăm nhà máy tại Hải Phòng.

GE chào đón Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Kritenbrink tới thăm nhà máy tại Hải Phòng.