20191121-AMB-GE3

Chủ tịch Nhóm tư vấn Kinh tế của Thủ tướng, ông Vũ Viết Ngoạn, Tổng Giám đốc GE Vũ Trang, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Kritenbrink, Phó chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN Michael Michalak, Phó Giám đốc Điều hành Khu vực Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN Vũ Tú Thành và Nhóm GE mặc đồ bảo hộ trước khi vào thăm xưởng nhà máy GE.

Chủ tịch Nhóm tư vấn Kinh tế của Thủ tướng, ông Vũ Viết Ngoạn, Tổng Giám đốc GE Vũ Trang, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Kritenbrink, Phó chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ – ASEAN Michael Michalak, Phó Giám đốc Điều hành Khu vực Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ – ASEAN Vũ Tú Thành và Nhóm GE mặc đồ bảo hộ trước khi vào thăm xưởng nhà máy GE.