20190227-Trump_NXPhuc

Tống thống Donald J. Trump và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Văn phòng Chính phủ tại Hà Nội, ngày 27/2/2019 (Ảnh của Nhà Trắng do Shealah chụp)

Tống thống Donald J. Trump và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Văn phòng Chính phủ tại Hà Nội, ngày 27/2/2019 (Ảnh của Nhà Trắng do Shealah chụp)