20190227-Trump_NPTrong

Tổng thống Donald J. Trump và Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Phủ Chủ tịch ở Hà Nội, ngày 27/2/2019. (Ảnh của Nhà Trắng do Shealah Craighead chụp)

Tổng thống Donald J. Trump và Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại Phủ Chủ tịch ở Hà Nội, ngày 27/2/2019. (Ảnh của Nhà Trắng do Shealah Craighead chụp)