Phát Biểu Của Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump Tại Cuộc Gặp Với Chủ Tịch Ủy Ban Quốc Vụ Nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiên Kim Jong Un

Phát Biểu Của Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump Tại Bữa Tối Với Chủ Tịch Ủy Ban Quốc Vụ Nước Cộng Hòa

Văn phòng Thư ký Báo chí
PHÁT HÀNH NGAY
Ngày 27 tháng 2 năm 2019

PHÁT BIỂU CỦA TỔNG THỐNG HOA KỲ DONALD TRUMP
TẠI CUỘC GẶP VỚI CHỦ TỊCH ỦY BAN QUỐC VỤ
NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN TRIỀU TIÊN KIM JONG UN

Sofitel Legend Metropole Hà Nội
Hà Nội, Việt Nam

Ngày 27 tháng 2 năm 2019
6:28 chiều, múi giờ Đông Dương

Hỏi: Thưa ngài Tổng thống, ngài hy vọng đạt được điều gì trong các cuộc hội đàm với Chủ tịch Kim?

TỔNG THỐNG TRUMP: Tôi nghĩ các cuộc hội đàm sẽ thành công. Mối quan hệ rất tuyệt vời. Tôi nghĩ các cuộc hội đàm sẽ rất thành công. Cả hai chúng tôi đều mong chờ điều này. Cả hai chúng tôi.

Hỏi: Thưa ngài, ngài có thay đổi chút nào quan điểm của mình về phi hạt nhân hóa ở Triều Tiên chưa?

TỔNG THỐNG TRUMP: Không.

Rất cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn.

Hỏi: Ngài Tổng thống, Ngài có ý định tuyên bố chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên không, thưa ngài?

TỔNG THỐNG TRUMP: Chúng ta sẽ chờ xem. Chúng ta sẽ chờ xem.

Cảm ơn. Rất cảm ơn. Các quý vị sẽ quay trở lại đây trong ít phút nữa.

6:29 chiều, múi giờ Đông Dương

HẾT