Flag

An official website of the United States government

Kỷ Niệm 25 Năm Quan Hệ Hoa Kỳ – Việt Nam

Kỷ niệm 25 năm Quan hệ Hoa Kỳ Việt

#NgoạitrưởngPompeo: “Các bạn biết đấy, trong quá khứ, chúng ta từng là đối thủ trên chiến trường. Nhưng ngày nay, hợp tác là nền tảng trong mối quan hệ an ninh giữa hai nước… Nhân dịp kỷ niệm 25 năm quan hệ đối tác của chúng ta vào năm 2020, chúng tôi tái khẳng định cam kết ủng hộ một Việt Nam vững mạnh và độc lập cũng như một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương hòa bình và thịnh vượng.”