1event found

Chiếu Phim Tài Liệu và Thảo Luận: The Vietnam War

Chiếu Phim Tài Liệu và Thảo Luận: The Vietnam War Ngày: Thứ Sáu, ngày 25 tháng 8 năm 2017 Thời gian: 2:30 PM – 6:00 PM Địa điểm: Trung tâm Hoa Kỳ, lầu 8, Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, Quận 1. Mời tham gia buổi chiếu phim và thảo luận về đoạn phim 90 phút ...