Bản tin Dành cho Công dân Hoa Kỳ – tháng 8/2020

Photo by: U.S. Department of State (IIP Bureau)

Bản tin hàng tháng của Bộ phận Dịch vụ Công dân Hoa Kỳ (ACS) thuộc Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ấn bản tháng 8/2020  (PDF 2 MB)

 

PDF files require the Adobe Reader, download it free.