Quyền Trợ lý Ngoại trưởng Garber thăm Việt Nam

Quyền Trợ lý Ngoại trưởng Garber thăm Việt Nam

Quyền Trợ lý Ngoại trưởng Garber thăm Việt Nam