Thêm Lựa chọn Chuyến bay Thương mại từ Hà Nội đến London

CẬP NHẬT: Đại sứ quán Anh và Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam đã sắp xếp thêm một chuyến bay thương mại tới London với hãng Vietnam Airlines và chuyến bay này hiện dành cho công dân tất cả các quốc tịch muốn rời khỏi Việt Nam và Cambodia. Việc đăng ký phải được thực hiện càng sớm càng tốt. Đây là một chuyến bay thương mại của Vietnam Airlines sẽ khởi hành từ Hà Nội vào thứ Ba, ngày 14/4, lúc 2:20 sáng. Công dân Hoa Kỳ nếu muốn bay chuyến bay này vui lòng gửi email tới: flight.enquiries@ukinvietnam.com để được hướng dẫn thêm.

Thêm Lựa chọn Chuyến bay Thương mại từ Hà Nội đến London

Địa điểm: Việt Nam

Đây là thông tin từ Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM nhằm hỗ trợ các công dân nắm được thông tin cập nhật nhất trong tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam.

Thông tin quan trọng dành cho công dân Hoa Kỳ – Chuyến bay đến London:

Đại sứ quán Anh và Đại sứ quán Ireland tại Việt Nam đã sắp xếp thêm một chuyến bay thương mại tới London với hãng Vietnam Airlines và chuyến bay này hiện dành cho công dân tất cả các quốc tịch muốn rời khỏi Việt Nam và Cambodia. Đây là một chuyến bay thương mại của Vietnam Airlines sẽ khởi hành từ Hà Nội vào thứ Ba, ngày 14/4, lúc 2:20 sáng. Công dân Hoa Kỳ muốn tận dụng cơ hội này phải tự lo vấn đề di chuyển từ địa điểm hiện tại ở Việt Nam đến sân bay ở Hà Nội. Các công dân muốn bay chuyến bay này cũng phải tự trả các khoản phí trước khi bay và, nếu cần thiết, phải tự tìm phương tiện để di chuyển tiếp theo từ London đến Hoa Kỳ hoặc một nước thứ ba khác. Chuyến bay này sẽ chỉ bay được nếu có đủ số người đăng ký bay để về mặt tài chính chuyến bay có thể thực hiện. Công dân Hoa Kỳ nếu muốn bay chuyến bay này vui lòng gửi email tới: flight.enquiries@ukinvietnam.com để được hướng dẫn thêm.

Bộ Nội An Hoa Kỳ có hướng dẫn cụ thể về trường hợp công dân Hoa Kỳ về nước từ Anh và các quốc gia có tên trong các Tuyên bố của Tổng thống trên trang web COVID-19 của họ, trong đó có các chi tiết về quy trình rà soát an ninh nghiêm ngặt và yêu cầu cách ly tại nhà. Công dân Hoa Kỳ cũng nên kiểm tra trang web của Đại sứ quán Hoa Kỳ ở London để biết thông tin về việc quá cảnh qua Anh, hoặc bay đến Anh, tại đây. Công dân Hoa Kỳ nên cân nhắc toàn bộ các thông tin về yêu cầu nhập cảnh vào Anh cũng như Hoa Kỳ trước khi quyết định đăng ký bay chuyến bay thương mại này.

Hãy tiếp tục kiểm tra trang web COVID-19 hằng ngày để biết thông tin, và đăng ký hoặc cập nhật thông tin của mình trên tài khoản Smart Traveler Enrollment Program (STEP) để luôn nhận được thông tin nhanh nhất.