Flag

An official website of the United States government

Nhận con nuôi
36 Phút để đọc

Thủ tục xét duyệt thị thực con nuôi do bộ phận Thị thực Con nuôi thuộc Phòng Lãnh sự, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội giải quyết.

Việt Nam là thành viên của Công ước La Hay về Bảo vệ Trẻ em và Hợp tác trong lĩnh vực Con nuôi Quốc tế (Công ước La Hay). Vì vậy, tất cả các trường hợp nhận con nuôi giữa Việt Nam và Hoa Kỳ phải đáp ứng các yêu cầu của Công ước La Hay cũng như luật pháp thi hành Công ước của Hoa Kỳ.

Để biết thêm thông tin về quy trình nhận con nuôi nước ngoài giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, vui lòng truy cập Trang Thông tin nhận con nuôi tại Việt Nam trên trang web về Nhận con nuôi nước ngoài của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

Làm thế nào để nhận con nuôi từ Việt Nam?

Nhận con nuôi từ Việt Nam theo quy trình nhận con nuôi nước ngoài

Hiện tại việc nhận con nuôi giữa Việt Nam và Hoa Kỳ được giải quyết cho mọi trẻ em đủ điều kiện theo Công ước La Hay về Con nuôi Quốc tế và pháp luật của hai nước. Tuy nhiên, việc nhận con nuôi chỉ được tiến hành khi các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam xác định rằng việc tìm gia đình thay thế trong nước đã được xem xét kỹ lưỡng và việc cho trẻ làm con nuôi nước ngoài sẽ đáp ứng lợi ích tốt nhất của trẻ. Việc nhận con nuôi nước ngoài từ Việt Nam phải được xử lý bởi một trong ba tổ chức con nuôi Hoa Kỳ được cấp phép hoạt động ở Việt Nam: Holt International Children’s Services, Dillon International, và Alliance for Children.

Mọi thông tin chi tiết về quy nh nhận con nuôi và các yêu cầu về điều kiện cho cha mẹ nuôi và con nuôi, vui lòng xem tại Trang web về Nhận con nuôi nước ngoài của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

Nhận con nuôi từ Việt Nam theo quy trình nhận con nuôi trong nước

Công dân Hoa Kỳ thường trú hợp pháp tại Việt Nam có thể nộp hồ sơ nhận con nuôi trong nước theo hệ thống luật pháp của Việt Nam. Việc quyết định cha mẹ nuôi và trẻ có đủ điều kiện được nhận con nuôi trong nước hay không sẽ phụ thuộc vào quyết định của các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam. Chính phủ Hoa Kỳ không có thẩm quyền can thiệp vào quy trình này.

Các câu hỏi thường gặp

Tôi muốn nhận con nuôi từ Việt Nam, tôi cần bắt đầu thủ tục như thế nào?

Mọi thông tin chi tiết về quy trình nhận con nuôi giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, bao gồm các điều kiện đối với người nhận nuôi và trẻ em được nhận nuôi, vui lòng truy cập trang thông tin của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tại đây.

Tôi có thể nhận nuôi con riêng của vợ/chồng hoặc cháu từ Việt Nam không?

Trẻ em đáp ứng các điều kiện do luật pháp Hoa Kỳ và Việt Nam quy định theo Công ước La Hay sẽ đủ điều kiện để được nhận làm con nuôi quốc tế giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.  Vui lòng truy cập Trang web về Nhận con nuôi nước ngoài của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để biết thêm thông tin về các điều kiện để nhận con nuôi.

Xin lưu ý rằng con riêng có thể đủ điều kiện được hưởng quyền được bảo lãnh định cư theo diện gia đình theo Đạo luật INA 101(b)(1)(B). Để biết thêm chi tiết về quy trình này, vui lòng tham khảo trang web của Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) thuộc Bộ An ninh Nội địa.

Ngoài ra, nếu quý vị đang sinh sống tại Việt Nam và đáp ứng đủ điều kiện theo luật pháp Việt Nam, quý vị có thể nộp hồ sơ nhận con nuôi ngoài khuôn khổ của Công ước La Hay theo hệ thống nội luật của Việt Nam. Chính phủ Hoa Kỳ không có thẩm quyền can thiệp vào quy trình này, việc quý vị và trẻ có đủ điều kiện được nhận con nuôi hay không sẽ phụ thuộc vào quyết định của các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

Làm thế nào để tôi có thể nhận nuôi một trẻ em Việt Nam tôi từng gặp tại trại trẻ mồ côi?

Việc nhận con nuôi nước ngoài từ Việt Nam cần tuân theo quy trình của luật pháp Việt Nam và các quy định của Công ước La Hay về Con nuôi Quốc tế. Việc nhận con nuôi chỉ được tiến hành khi các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam xác định rằng việc tìm gia đình thay thế trong nước đã được xem xét kỹ lưỡng và việc cho trẻ làm con nuôi nước ngoài sẽ đáp ứng lợi ích tốt nhất của trẻ. Chúng tôi khuyến cáo quý vị liên hệ với một trong ba Tổ chức con nuôi Hoa Kỳ được cấp phép hoạt động tại Việt Nam để biết thêm thông tin chi tiết về quy trình nhận con nuôi.

Tôi là công dân Mỹ hiện đang sống tại Việt Nam. Tôi có thể nhận con nuôi tại Việt Nam theo quy trình nhận con nuôi trong nước được không?

Theo Vụ Con nuôi, Bộ Tư pháp – Cơ quan Trung ương về Con nuôi của Việt Nam, người nước ngoài sinh sống ở Việt Nam có thể nộp hồ sơ nhận con nuôi ngoài khuôn khổ Công ước La Hay nếu đủ điều kiện theo luật pháp Việt Nam. Xin lưu ý rằng quy trình nhận con nuôi trong nước là một quy trình hành chính giữa người nhận nuôi và các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam. Quyết định về việc cho nhận con nuôi phụ thuộc vào các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam. Quý vị nên liên hệ với Vụ Con nuôi, Bộ Tư Pháp hoặc Sở Tư pháp tỉnh, thành phố nơi trẻ được nhận nuôi đang sống để tìm hiểu thêm thông tin về quy trình này.

Tôi có thể tìm thông tin liên hệ của các tổ chức con nuôi Hoa Kỳ được cấp phép hoạt động tại Việt Nam ở đâu?

Vui lòng theo đường dẫn này để liên hệ với các tổ chức con nuôi được cấp phép hoạt động tại Việt Nam.

Tôi có thể tìm các thông tin về chi phí nhận con nuôi nước ngoài từ Việt Nam ở đâu?

Để tìm hiểu thông tin về các chi phí nhận con nuôi nước ngoài, vui lòng xem tại đây. Ngoài ra, các tổ chức con nuôi có thể cung cấp cho quý vị danh mục các chi phí cần trả và các chi phí dự tính liên quan đến quá trình nhận con nuôi.

Tôi đã nộp đơn I-800A và hoàn thành bản đánh giá gia cảnh (home study) trước khi nhận con nuôi gửi Sở Di trú và Nhập tịch USCIS. Làm thế nào tôi có thể biết được tình trạng hồ sơ của mình?

Quý vị nên làm việc chặt chẽ với tổ chức con nuôi để cập nhật tình trạng hồ sơ, hoặc anh chị có thể liên hệ văn phòng Sở Di trú và Nhập tịch (USCIS) nơi đã tiếp nhận hồ sơ của quý vị, thông qua trang web này.

Tôi có thể hoàn thành việc hợp pháp hoá giấy tờ từ Hoa Kỳ để dùng cho quy trình nhận con nuôi tại Việt Nam ở đâu?

Theo luật pháp Việt Nam, mọi giấy tờ liên quan đến hồ sơ nhận con nuôi nộp cho các cơ quan chính quyền Việt Nam đều phải được công chứng và chứng thực bởi Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Việt Nam tại nước ngoài và dịch sang tiếng Việt.  Để hợp pháp hoá giấy tờ tại Hoa Kỳ, vui lòng xem thông tin tại Văn phòng Hợp pháp hóa Giấy tờ của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

Thư theo Điều khoản 5 Công ước La Hay cho trường hợp của tôi đã được cấp và nộp tới các cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam. Tôi cần đợi bao lâu để họ phê duyệt hồ sơ nhận con nuôi?

Thông thường các cơ quan chức năng Việt Nam cần khoảng hai đến ba tháng để cấp Quyết định nhận con nuôi sau khi thư theo Điều khoản 5 được phê duyệt, tuy nhiên, mỗi trường hợp cụ thể có thể sẽ có thời gian phê duyệt khác nhau. Chúng tôi khuyến cáo quý vị làm việc chặt chẽ với tổ chức con nuôi để cập nhật về trường hợp của mình.

Chỉ một người (cha hoặc mẹ nuôi) tới Việt Nam tham dự buổi lễ giao nhận trẻ được nhận nuôi thì có được hay không?

Trong trường hợp chỉ có một cha hoặc mẹ nuôi dự buổi lễ giao nhận con nuôi, quý vị sẽ phải cung cấp thư ủy quyền cho người cha/mẹ tham dự buổi lễ, được công chứng thông qua Đại sứ quán/Lãnh sự quán Việt Nam tại Hoa Kỳ và dịch sang iếng Việt.

Tôi được biết con nuôi của tôi cần khám sức khỏe trước khi phỏng vấn, tôi có thể biết thêm về quy trình này được không?

Tất cả người nhập cư, bao gồm trẻ em được nhận làm con nuôi, phải khám sức khỏe tại cơ sở y tế được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ chỉ định trước khi phỏng vấn thị thực. Cơ sở y tế được chỉ định để khám cho các trường hợp con nuôi từ Việt Nam là Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM). Thông thường, kết quá khám sức khỏe sẽ có trong vòng từ 03 đến 10 ngày và sẽ được gửi trực tiếp tới Phòng Lãnh sự, Đại sứ quán Hoa Kỳ để phỏng vấn thị thực. Bác sỹ phụ trách sẽ thảo luận với gia đình về kết quả khám sức khỏe của trẻ cũng như các yêu cầu điều trị sau khám nếu có.

Trong buổi khám sức khỏe, bác sỹ sẽ cung cấp hướng dẫn về việc tiêm chủng. Cha mẹ nuôi có thể đề nghị hoãn việc tiêm chủng cho trẻ em từ 10 tuổi trở xuống bằng cách đồng ý sẽ đưa trẻ đi tiêm chủng trong vòng 30 ngày sau khi nhập cảnh vào Hoa Kỳ, hoặc vào thời điểm sớm nhất theo điều kiện y tế phù hợp. Bố mẹ nuôi cần nộp đơn DS-1981 (Đơn Đề nghị Miễn yêu cầu tiêm chủng cho người nhập cư đối với trẻ em được nhận làm con nuôi) với mục đích này.

Để biết thêm thông tin về quy trình này, vui lòng xem tại Trang web của Bộ Ngoại giao Hoa KỳTrung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) cũng đưa ra những thông tin hữu ích về việc khám theo dõi, rà soát các bệnh lây nhiễm và vắc xin.

Con nuôi của tôi có cần phải tiêm chủng vắc xin COVID-19 đầy đủ trong quá trình kiểm tra sức khỏe không?

Từ ngày 1 tháng 10 năm 2021, Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ sẽ yêu cầu việc tiêm chủng vắc xin COVID-19 như một phần của quá trình kiểm tra sức khỏe để xin thị thực. Bố mẹ nuôi và các tổ chức con nuôi vui lòng liên hệ với Bộ phận con nuôi để biết thêm thông tin về yêu cầu này.

Sau buổi phỏng vấn thị thực, tôi cần chờ bao lâu để có thể nhận thị thực định cư cho con nuôi của tôi?

Sau khi chúng tôi đã nhận đầy đủ các giấy tờ cần thiết và trường hợp này sẵn sàng để phỏng vấn, quy trình sẽ không kéo dài quá một ngày. Trong phần lớn các trường hợp, thị thực con nuôi được cấp và in trong vòng một vài giờ sau khi phỏng vấn, nếu không cần thêm quy trình xử lý hành chính nào. Tuy nhiên, vẫn có khả năng quy trình kéo dài lâu hơn, vì vậy, các đương đơn được khuyến khích không lên kế hoạch đi lại trong cùng ngày phỏng vấn và tránh đặt hẹn phỏng vấn vào thứ Sáu đề phòng trường hợp việc cấp và in thị thực không thể thực hiện được trong cùng ngày.

Tôi đã nhận con nuôi từ Việt Nam. Con nuôi của tôi có thể giữ quốc tịch Việt Nam sau khi có quốc tịch Hoa Kỳ được không?

Việt Nam công nhận quốc tịch Việt Nam cho trẻ em được nhận làm con nuôi từ Việt Nam. Vui lòng liên hệ Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Việt Nam tại khu vực nơi quý vị đang sống để tìm hiểu thêm thông tin về các chính sách giữ quốc tịch Việt Nam. Tuy nhiên, chúng tôi khuyến cáo quý vị nộp hồ sơ làm hộ chiếu Hoa Kỳ cho con nuôi ngay sau khi hoàn thành việc nhận con nuôi và trở về Hoa Kỳ. Nếu cần đi ra nước ngoài trong tương lai, con nuôi của quý vị chỉ nên sử dụng hộ chiếu Hoa Kỳ thay vì hộ chiếu Việt Nam để tránh các vấn đề liên quan đến nhập cảnh.

Làm thế nào để con nuôi của tôi nhập quốc tịch Hoa Kỳ?

Theo Đạo luật Quốc tịch Trẻ em năm 2000, trẻ em được nhận làm con nuôi nước ngoài được nhập quốc tịch ngay sau khi nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Sở Di trú và Nhập tịch (USCIS) sẽ gửi giấy Chứng nhận quốc tịch, một giấy tờ quan trọng chứng minh quốc tịch của trẻ, qua bưu điện trong vòng 8-10 tuần sau ngày trẻ nhập cảnh vào Hoa Kỳ. Vui lòng xem trang web của USCIS để biết thêm thông tin.

Sau khi trở về Hoa Kỳ, tôi nộp hồ sơ làm hộ chiếu cho con nuôi như thế nào?

Hầu hết các trường hợp con nuôi diện thị thực IH3 sẽ trở thành công dân Hoa Kỳ sau khi nhập cảnh và được viên chức xuất nhập cảnh tại sân bay Hoa Kỳ đóng dấu nhập cảnh trên hộ chiếu. Quý vị có thể mang hộ chiếu Việt Nam của trẻ có dán thị thực IH3, cùng với dấu nhập cảnh Hoa Kỳ, bằng chứng mối quan hệ giữa con nuôi và cha mẹ nuôi, giấy tờ tùy thân của cha mẹ nuôi đến bất kỳ cơ quan làm hộ chiếu nào để nộp hồ sơ làm hộ chiếu Hoa Kỳ cho trẻ. Vui lòng truy cập trang web về hộ chiếu của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để biết thêm thông tin.

Làm thế nào tôi có thể xin được thị thực định cư cho trường hợp nhận con nuôi trong nước?

Nếu trường hợp nhận con nuôi trong nước được cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam phê duyệt thì trẻ được nhận làm con nuôi có thể đủ điều kiện cho hồ sơ bảo lãnh I-130 (Bảo lãnh cho người thân là người nước ngoài) tại Sở Di trú và Nhập tịch (USCIS) và có thể được cấp thị thực định cư diện IR2 (Con của Công dân Hoa Kỳ). Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của USCIS.

Tôi muốn tìm thông tin về cha mẹ đẻ và cơ sở nuôi dưỡng trước đây tôi từng sống, tôi có thể tìm hồ sơ con nuôi của tôi ở đâu?

Hồ sơ nhận con nuôi của Việt Nam thường được lưu trữ tại Sở Tư pháp tỉnh thành nơi trẻ em được nhận nuôi ở Việt Nam. Quý vị nên liên hệ với Cục Con nuôi, Bộ Tư pháp Việt Nam – Cơ quan Trung ương về Con nuôi của Việt Nam để biết thêm thông tin. Quý vị có thể tìm thông tin liên hệ tại đây.

Một số tổ chức con nuôi tại Hoa Kỳ có cung cấp dịch vụ tìm gia đình gốc. Quý vị có thể cân nhắc liên hệ với những tổ chức này để được hỗ trợ. Thông tin về các tổ chức con nuôi Hoa Kỳ được cấp phép hoạt động hiện có trên trang web về nhận con nuôi nước ngoài của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ. Quý vị cũng có thể bắt đầu tìm hiểu thông tin từ danh sách các tổ chức hỗ trợ sau nhận nuôi tại đây.

Ngoài ra, hồ sơ cấp thị thực định cư trước đây của người nhập cư nước ngoài sẽ nằm trong hồ sơ cá nhân của họ được lưu trữ tại Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) và có thể tìm kiếm thông tin thông qua quy trình của Đạo luật Tự do Thông tin (FOIA). Quý vị có thể theo đường dẫn này để biết thêm thông tin về cách thức yêu cầu thông tin thích hợp.

Thông tin liên hệ

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội
Phòng Lãnh sự
Bộ phận Thị thực Con nuôi

Địa chỉ nộp hồ sơ:
Toà nhà Vườn Hồng
170 Ngọc Khánh, Hà Nội
Tel: (84-24) 3850-5000
Email: HanoiAdoptions@state.gov

Địa chỉ gửi thư:
7 Láng Hạ, Quận Ba Đình
Hà Nội, Việt Nam

Cơ quan Trung ương về Con nuôi của Việt Nam:

Bộ Tư pháp, Cục Con nuôi
60 Trần Phú, Quận Ba Đình
Hà Nội, Việt Nam
ĐT: (84-24) 6273-9695
Fax: (84-24) 0804-8400
Email: cnqt@moj.gov.vn

Các tổ chức con nuôi Hoa Kỳ được cấp phép hoạt động tại Việt Nam:

Tổ chức Dillon International
7335 S. Lewis Ave., Suite 204 Tulsa, OK 74136
ĐT: 918.749.4600
Email: info@dillonadopt.com
Website: https://www.dillonadopt.com/

Tổ chức Holt International Children’s Services
250 Country Club Road, Eugene, OR 97401
ĐT: 541.687.2202
Email: JessicaP@holtinternational.org
Website: www.holtinternational.org

Tổ chức Alliance for Children, Inc.
Địa chỉ: 292 Reservoir Street, Suite 101, Needham, MA 02494
ĐT: 781.444.7148
E-mail: info@allforchildren.org
Website: www.allforchildren.org