Flag

An official website of the United States government

Sau buổi Phỏng vấn
6 Phút để đọc

Nếu hồ sơ xin thị thực của đương đơn chưa được chấp thuận, vui lòng nhấp vào đây.

 

Nếu Quý vị đủ điều kiện để được chấp thuận cấp thị thực sau buổi phỏng vấn, thị thực sẽ được chuyển phát trong vòng hai tuần.  Trong một số trường hợp, thị thực sẽ không được cấp ngay do thủ tục hành chánh hoặc các lý do khác.  Vì thế, chúng tôi khuyến cáo Quý vị không nên sắp xếp chuẩn bị rời Việt Nam, thanh lý tài sản, thôi việc hoặc mua vé máy bay trước khi đương đơn nhận được thị thực. Hộ chiếu có dán thị thực Hoa Kỳ sẽ được chuyển đến Quý vị mà không thu phí.

Nếu đơn xin thị thực đã được chấp thuận nhưng Quý vị chưa đăng ký địa chỉ, vui lòng truy cập vào đây để đăng ký địa chỉ cho dịch vụ chuyển phát thị thực này.  Nếu Quý vị gặp bất kỳ trở ngại nào về việc đăng ký địa chỉ trên mạng, vui lòng liên lạc với Tổng đài qua email: support-vietnam@ustraveldocs.com.

Quý vị sẽ nhận lại hộ chiếu có dán thị thực cùng một bao thư màu nâu có chứa các giấy tờ bảo mật.  Vui lòng KHÔNG mở bao thư này và không cất trong hành lý ký gửi khi bay đến Hoa Kỳ.  Quý vị nên mang bao thư màu nâu bên mình trong suốt chuyến bay.

Lưu ý: Nếu thị thực của quý vị có dòng ghi chú “IV DOCS IN CCD”, nghĩa là quý vị không cần mang theo phong bì có niêm phong khi nhập cảnh Hoa Kỳ, trừ khi quý vị nhận được thông tin hướng dẫn cụ thể nào đó từ phía chúng tôi.

Đối với các đương đơn thuộc diện phải đóng Phí Định cư USCIS, để tạo điều kiện thuận lợi cho quy trình cấp thẻ xanh cho Quý vị, chúng tôi khuyến cáo Quý vị nên hoàn tất việc đóng khoản phí này trước khi đến Hoa Kỳ, nhưng vui lòng chờ ít nhất 5 ngày sau ngày cấp thị thực mới thanh toán.

 

Thị thực của tôi có hiệu lực bao lâu?

Thông thường, thời hạn của thị thực sẽ giống với thời hạn của kết quả khám sức khoẻ của đương đơn.  Nếu đương đơn biết mình không thể sắp xếp xuất cảnh trong hạn thị thực của mình, đương đơn có thể thông báo cho chúng tôi để hoãn việc cấp thị thực lại.  Việc cấp thị thực có thể hoãn lại trong vòng 1 năm kể từ ngày phỏng vấn.

 

Thị thực của tôi hết hạn mà tôi chưa thể đến Hoa kỳ được?

Văn phòng chúng tôi không gia hạn thêm cho thị thực đã cấp.  Tuy nhiên, thị thực hết hạn có thể được cấp mới trở lại.  Vui lòng liên hệ tại đây để được hướng dẫn.