Toàn bộ Lịch hẹn ACS thuộc Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM từ ngày 27/3 trở về sau đã bị hủy

Để ứng phó trước tình hình dịch COVID-19, toàn bộ lịch hẹn của Bộ phận Dịch vụ Công dân Hoa Kỳ (ACS) thuộc Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP.HCM đang tạm ngừng. Rất tiếc, tất cả các cuộc hẹn từ ngày 27/3 trở về sau đã bị hủy. Nếu có trường hợp khẩn cấp, xin gửi câu hỏi tại đây.