Phát biểu của Đại sứ tại Khai mạc Họp báo và Lễ trao bằng khen tại UBND Thành phố Đà Nẵng

Cám ơn bạn đã tham gia với chúng tôi trên tàu USNS Mercy buổi chiều nay và đóng góp vào sự hợp tác mang tính lịch sử của ngày hôm nay giữa chính phủ Hoa Kỳ và Việt Nam. Trong sứ mệnh thứ sáu của chương trình Đối tác Thái Bình Dương tại Việt Nam, chúng ta đã cùng nhau xây dựng lạị các trạm y tế, chia sẻ chuyên môn y tế và thực tiễn tốt nhất, và, hôm nay, chúng ta đã chứng kiến và tham gia vào bài diễn tập cứu trợ thiên tai chung trên bờ và ở đây tại biển.

Nếu bạn chưa biết điều này, hãy cho tôi tuyên bố rõ rằng các hoạt động hợp tác này là chưa từng có và chắc chắn không thể tưởng tượng được khi lần đầu tôi tới làm việc tại Việt Nam, cách đây gần 20 năm!

Điều đó cho thấy, hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai hiện là và sẽ vẫn là một ưu tiên của cả hai quốc gia chúng ta. Trong năm mà chúng ta kỷ niệm 20 năm bình thường hoá quan hệ, chúng ta đã thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác của chúng ta bằng cách tăng cường năng lực của chúng ta để cùng nhau đối phó với các khủng hoảng, để chăm sóc cho những người bị thương và để bảo vệ cộng đồng và gia đình của chúng ta. Trong khu vực này, chúng ta phải nói về khi mà – và không chỉ nếu – một thảm họa thiên nhiên thình lình xảy ra.

Dựa trên tất cả mọi thứ tôi đã chứng kiến và tham gia vào ngày hôm nay, tôi tin rằng chúng ta đã chuyển những lời nói và lý tưởng cao cả thành các hành động cụ thể để từ đó người dân Việt Nam đã và sẽ tiếp tục được hưởng lợi.

Cuối cùng, hãy cho tôi gửi sự đánh giá cao của tôi tới bộ Ngoại giao, bộ Quốc phòng, bộ Y tế và, đặc biệt là Ủy ban Nhân dân Đà Nẵng về sự hỗ trợ, tham gia và hợp tác của họ. Như tôi thường nói và dựa trên những gì tôi đã nhìn thấy ngày hôm nay, không có gì là không thể!