Phát biểu Khai mạc của Đại sứ Ted Osius tại Đối thoại Nhân quyền

Thứ Năm, 7/5/2015
Nhà khách Chính phủ

Ở khắp mọi nơi tôi đến, tôi đều nói rõ rằng Hoa Kỳ tìm kiếm một Việt Nam hùng mạnh, thịnh vượng và độc lập, tôn trọng pháp quyền và nhân quyền.
Chính phủ của tôi cam kết vào sự thành công của quan hệ đối tác toàn diện của chúng ta.

Việt Nam đóng một vai trò quan trọng trong chính sáchTái cân bằng sang Châu Á của Tổng thống Obama. Trong khuôn khổ chính sáchTái cân bằng, chúng tôi đang tăng cường các mối quan hệ về thương mại, khoa học và công nghệ, hợp tác quân sự, giáo dục và các mối liên kết giữa Đảng của hai nước. Chúng ta đang cùng nhau làm những công việc thú vị và mới. Ví dụ, chúng ta trông đợi thực hiện thành công chuyến thăm lịch sử sắp tới của Tổng bí thư Trọng tới Hoa Kỳ.

Chúng tôi hiểu rõ rằng chính sách Tái cân bằng của chúng tôi  phù hợp với chính sách của Bộ Chính trị, kêu gọi Việt Nam Hội nhập Quốc tế Toàn diện. Chúng tôi hỗ trợ các bạn trong việc làm cho hội nhập này trở nên thành công. Chúng tôi đang làm việc với nhau nhằm giúp Việt Nam thực hiện việc triển khai Lực lượng gìn giữ Hoà bình Liên Hợp Quốc đầu tiên. Các chuyên gia thương mại đang đàm phán Hiệp định Quan hệ đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) – Hiệp định thương mại có ảnh hưởng nhất trong lịch sử. 17.000 sinh viên Việt Nam đang học tập tại Hoa Kỳ và chúng tôi sẽ sớm khởi công Đại học Fulbright Việt Nam – một học viện cho phép người Việt Nam có được giáo dục đẳng cấp quốc tế ngay tại Việt Nam.

Như tôi thường nói, khả năng mở rộng hợp tác với Việt Nam của chúng tôi liên quan trực tiếp tới khả năng tiếp tục thể hiện tiến bộ trong vấn đề nhân quyền của các bạn. Tuy nhiên, xa hơn cả điều đó, tôi tin tưởng chắc chắn rằng khả năng hội nhập hiệu quả vào cộng đồng quốc tế của các bạn cũng gắn liền với một cam kết sâu sắc về cải thiện thực thi nhân quyền ở Việt Nam.

Các bạn đã tiến được khá xa kể từ khi thống nhất đất nước và kể từ khi hai nước chúng ta bình thường hóa quan hệ. Tôi lạc quan về những tiến bộ mà các bạn sẽ đạt được trong những năm tới. Không phải lúc nào chúng ta cũng đồng ý với nhau, nhưng chừng nào chúng ta còn có thể thảo luận các vấn đề trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau và xác định những phương thức chúng ta có thể làm việc cùng nhau thì tôi tin rằng chúng ta sẽ cùng nhau đạt được tiến bộ. Chúng tôi, người dân Hoa Kỳ, sẵn sàng cùng làm việc với các bạn để cải thiện luật pháp và thể chế của các bạn, và giúp các bạn thành công.
Chúng ta cùng có một tương lai rất tươi sáng.