Phát biểu của Đại sứ Osius tại buổi lễ ký kết Bản Ghi nhớ giữa Cục Hàng không Việt Nam và hãng Boeing

Photo of men at a singing conference
Đại sứ Osius tại buổi lễ ký kết Bản Ghi nhớ giữa Cục Hàng không Việt Nam và hãng Boeing

Hôm nay tôi rất vui mừng được chứng kiến buổi lễ ký kết Bản Ghi nhớ giữa Cục Hàng không Việt Nam và hãng Boeing để thúc đẩy hệ thống pháp quy hàng không của Việt Nam.

Mục tiêu cuối cùng của việc cộng tác này là giúp Việt Nam đạt được những tiêu chuẩn về pháp quy và an toàn cần thiết cho các hãng hàng không của mình để vận hành các chuyến bay thẳng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Sự hỗ trợ mạnh mẽ và liên tục từ phía Boeing và Chính phủ Hoa Kỳ dành cho nỗ lực này là một biểu hiện rõ ràng nữa cam kết của chúng tôi tiếp tục giúp Việt Nam đạt được các mục tiêu của mình.

Như quý vị biết, năm 2015 đánh dấu kỷ niệm 20 năm ngày bình thường hoá quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Điều quan trọng không kém đối với Boeing là năm nay cũng đánh dấu 20 năm ngày thiết lập sự hiện diện của họ tại Việt Nam. Trong 20 năm qua, các công ty Hoa Kỳ như Boeing đã đóng vai trò trọng yếu trong việc tăng cường quan hệ giữa hai nước chúng ta.

Một khi được thiết lập, các chuyến bay thẳng sẽ trở thành một cầu nối nữa để tăng cường quan hệ của chúng ta.

Các chuyến bay thẳng sẽ khuyến khích hoạt động du lịch và đi lại giữa hai nước, tạo thuận lợi cho các hoạt động giao lưu nhân dân và các quan hệ thương mại lớn hơn nữa.

Việc khởi động các chuyến bay thẳng cũng sẽ cho thấy năng lực ngành hàng không của Việt Nam tiếp tục phát triển và mở rộng tầm hoạt động trong khu vực và xa hơn nữa.

Bản Ghi nhớ ký kết hôm nay là hoạt động mới nhất trong một loạt các hoạt động mà Boeing đã tiến hành để giúp cải thiện lĩnh vực hàng không và các năng lực không gian của Việt Nam.

Boeing đã hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam để cải thiện an toàn hàng không, giúp thu hút đầu tư vào lĩnh vực chế tạo không gian của Việt Nam và góp phần cải thiện hệ thống giáo dục đại học của Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ thông tin và kỹ thuật.

Điều quan trọng không kém là Boeing tiếp tục tham gia một số chương trình Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp nhằm cải thiện cuộc sống của người dân Việt Nam.

Chúng tôi rất tự hào về những đóng góp của Boeing đối với Việt Nam và về tầm nhìn của hãng trong việc ghi nhận những cơ hội có tại đất nước này.

Tôi cũng muốn cảm ơn ông Thanh và các cán bộ của ông tại Cục Hàng không Việt Nam về những nỗ lực của họ trong việc liên tục nâng cao những tiêu chuẩn của lĩnh vực hàng không Việt Nam.

Công việc của quý vị là vô cùng quan trọng để đảm bảo an toàn giao thông hàng không và tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại ở cả trong nước và ngoài nước.

Tôi cũng muốn cảm ơn ngài Thưa Thứ Trưởng Nguyễn Ngọc Đông về sự ủng hộ của ngài dành cho các nỗ lực của Cục Hàng không Việt Nam và cho sự cộng tác này với hãng Boeing.

Trên tinh thần đó, tôi xin kết thúc bài phát biểu nhằm tạo điều kiện cho mọi người quay trở lại làm việc để đưa chúng ta đến gần hơn ngày khởi động chuyến bay thẳng đầu tiên giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong thời gian sớm nhất.

Cảm ơn quý vị.