Flag

An official website of the United States government

Đại sứ Marc E. Knapper
Đại sứ tại Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
3 Phút để đọc

Marc E. Knapper là một viên chức ngoại giao cao cấp của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, và là Đại sứ tại Việt Nam. Trước đó, ông là Phó Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách Hàn Quốc và Nhật Bản từ tháng 8 năm 2018 đến tháng 7 năm 2021. Trước khi đảm nhiệm vị trí này, ông là Đại biện lâm thời tại Seoul từ năm 2017 đến năm 2018 và Phó Đại sứ tại Seoul từ năm 2015 đến 2016. Các chức vụ trước đó của ông bao gồm Giám đốc phụ trách các vấn đề Ấn Độ, Giám đốc phụ trách các vấn đề Nhật Bản và các vị trí khác tại Seoul, Baghdad, Tokyo, và Hà Nội.

 

Marc E. Knapper đã từng nhận Giải thưởng Phụng sự Xuất sắc của Ngoại trưởng, vinh dự ngoại giao cao nhất của quốc gia. Ông cũng từng nhận Giải thưởng Phụng sự Ưu tú của Tổng thống và Giải thưởng Nhà ngôn ngữ học của năm của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Ông tốt nghiệp loại xuất sắc nhất trường Đại học Princeton và từng theo học tại Đại học Tokyo, chương trình tiếng Nhật chuyên sâu của Đại học Middlebury, Đại học Chiến tranh Lục quân Hoa Kỳ và chương trình Nghiên cứu chuyên đề XXI của Viện Công nghệ Massachusetts. Ông có thể nói tiếng Hàn, tiếng Nhật và tiếng Việt.

 

Quê hương của Marc E. Knapper là thành phố Los Angeles. Ông đã kết hôn với bà Suzuko Knapper và họ có một con trai 23 tuổi tên là Alex.