Hai nhà làm phim nhận tràng pháo tay từ các thành viên của CLB Văn hóa Người Điếc TP.HCM

Hai nhà làm phim nhận tràng pháo tay từ các thành viên của CLB Văn hóa Người Điếc TP.HCM

Hai nhà làm phim nhận tràng pháo tay từ các thành viên của CLB Văn hóa Người Điếc TP.HCM