Bài phát biểu của Đại sứ Daniel J. Kritenbrink: Lễ khởi công Đại học Fulbright Việt Nam

Thứ Năm, ngày 6 tháng 6 năm 2019
Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, Tp. Hồ Chí Minh

Tôi xin gửi lời cảm ơn tới Chủ tịch Đàm Bích Thủy đã cho tôi vinh dự được tham gia buổi lễ khởi công tại khuôn viên tương lai của trường Đại học Fulbright Việt Nam (FUV) ngày hôm nay.

Mối quan hệ song phương giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đang trở nên vững mạnh hơn bao giờ hết. Hai quốc gia đang hợp tác cùng nhau hướng tới lợi ích chung – định nghĩa về một quan hệ đối tác toàn diện. Khi những người bạn Việt Nam của tôi mô tả đây là mối quan hệ mang tính chiến lược, tôi hoàn toàn đồng ý với quan điểm đó.

Sứ mệnh và mục tiêu nền tảng của chúng tôi là giúp Hoa Kỳ trở thành đối tác quan trọng trong việc hỗ trợ sự phát triển của một nước Việt Nam vững mạnh, thịnh vượng và độc lập, góp phần đảm bảo an ninh quốc tế, tham gia thương mại tự do, công bằng và có đi có lại, cũng như tôn trọng nhân quyền và thượng tôn pháp luật.

Chúng tôi cam kết với mối quan hệ giữa hai quốc gia và đầu tư vào tương lai của Việt Nam. Chính sự đầu tư này là lý do tôi ở đây ngày hôm nay.

Có lẽ không có ví dụ nào tốt hơn có thể nhấn mạnh sự đầu tư của chúng tôi vào tương lai của Việt Nam là Đại học Fulbright Việt Nam.

FUV là trường đại học phi lợi nhuận, hoạt động độc lập và theo mô hình giáo dục khai phóng đầu tiên của Việt Nam. FUV là một ví dụ nổi bật về quan hệ giữa nhân dân hai nước, giúp củng cố sự gắn kết giữa hai quốc gia trên nền tảng cá nhân và lâu dài. Đó là bằng chứng về những điều tuyệt vời chúng ta có thể đạt được cùng nhau.

Hoa Kỳ đã có mối quan hệ lâu dài với tổ chức mà giờ đây chúng ta biết đến dưới cái tên Đại học Fulbright Việt Nam. Trong suốt hai thập kỷ, tiền thân của ngôi trường, Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright, cùng với sự hỗ trợ của chúng tôi, đã đào tạo hơn 1.200 lãnh đạo hàng đầu Việt Nam về chính sách công.

Đại học Fulbright Việt Nam đại diện cho bước tiến tiếp theo của hệ thống giáo dục Việt Nam. Đây là sự khởi đầu của những điều lớn lao và quan trọng hơn cho tương lai Việt Nam. FUV đã tiếp thu những tinh hoa của truyền thống Hoa Kỳ về giáo dục khai phóng và khoa học, và cải tiến nó thông qua lăng kính khát vọng, bản sắc và lịch sử Việt Nam, cũng như thông qua di sản văn hóa phong phú của đất nước này. FUV đang xây dựng một tổ chức phục vụ riêng cho xã hội Việt Nam thông qua những đổi mới trong giáo dục, công nghệ và tinh thần khám phá.

Đại học Fulbright đang giúp Việt Nam đáp ứng khát khao không thể phủ nhận về giáo dục hiện đại. Ngôi trường này đang phát triển như một phòng thí nghiệm để xây dựng và thử nghiệm những ý tưởng mới về độc lập thể chế, tự do học thuật, tự chủ, tiêu chí tuyển sinh, mối quan hệ giữa sinh viên và giáo viên, nghiên cứu và phát triển, đời sống sinh viên, quyền công dân, truyền thông và công nghệ. Thành công của những thử nghiệm này sẽ dẫn đến thành công cho hệ thống giáo dục, con người và xã hội Việt Nam.

Các cơ sở giáo dục đại học đã trở thành những nhân tố chính trong mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Tôi kỳ vọng FUV trong tương lai sẽ đưa nhân dân hai nước lại gần nhau hơn thông qua trao đổi, hợp tác nghiên cứu, học hỏi lẫn nhau, hợp tác giải quyết vấn đề và nhiều hoạt động khác.

FUV cam kết, với tất cả chúng ta, sẽ hỗ trợ tạo ra một thế hệ lãnh đạo mới và những giá trị mới, đồng thời thúc đẩy Việt Nam tiến tới hiện đại hóa và hội nhập toàn cầu. Khi trao đổi với những sinh viên tuyệt vời của FUV, tôi tự tin rằng lời hứa này sẽ được thực hiện và FUV sẽ đóng vai trò là một hình mẫu trong khu vực về những thành quả thực sự khả thi trong thúc đẩy giáo dục đại học.

Xin cảm ơn và chúc mừng tất cả các bạn đã có bước tiến đầu tiên trên hành trình hướng tới một tương lai thành công.