Bộ Y tế Việt Nam, Bộ Y tế và Dịch vụ Con người Hoa Kỳ Khánh thành Văn phòng Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế Công cộng Khu vực Phía Nam

Bộ Y tế Việt Nam, Bộ Y tế và Dịch vụ Con người Hoa Kỳ Khánh thành Văn phòng Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế Công cộng Khu vực Phía Nam - Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam

Bộ Y tế Việt Nam, Bộ Y tế và Dịch vụ Con người Hoa Kỳ Khánh thành Văn phòng Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế Công cộng Khu vực Phía Nam

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, ngày 23 tháng 8 năm 2017 – Lãnh đạo Bộ Y tế Việt Nam và Bộ Y tế và Dịch vụ Con người Hoa Kỳ đã khánh thành Văn phòng đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng (EOC) khu vực phía Nam đặt tại Viện Pasteur … Đọc tiếp Bộ Y tế Việt Nam, Bộ Y tế và Dịch vụ Con người Hoa Kỳ Khánh thành Văn phòng Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế Công cộng Khu vực Phía Nam