Kinh doanh

Tổng thống Obama đã công bố Sáng kiến Xuất khẩu Quốc gia (NEI) http://www.export.gov hai năm trước đây, với mục tiêu tăng gấp đôi kim ngạch xuất khẩu vào năm 2014. Đại sứ quán Hoa Kỳ cam kết hỗ trợ các công ty Hoa Kỳ để bắt đầu xuất khẩu hoặc tăng trưởng xuất khẩu sang Việt Nam. Trong phần này, bạn sẽ tìm thấy một bản mô tả ngắn gọn về Việt Nam với tư cách một thị trường xuất khẩu, và một số gợi ý để bắt đầu.