Các cơ hội thương mại

Phòng Dịch vụ tổng hợp

Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội tìm kiếm cơ hội hợp tác với các công ty uy tín và chất lượng với đầy đủ trang thiết bị, năng lực tài chính và kinh nghiệm làm việc trong các lịch vụ dưới đây. Vui lòng truy cập các tin đấu giá dưới đây để biết thêm thông tin, hoặc nếu không có đấu giá nào, vui long quay lại vào một dịp khác. Cảm ơn sự quan tâm của bạn với việc hợp tác với Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội.

Phòng Dịch vụ tổng hợp
Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội
Tòa nhà Vườn Hồng
170 Ngọc Khánh
Hà Nội, Việt Nam
HanoiGSOProcurement@state.gov