Bắt đầu kinh doanh tại Mỹ

Tại trang này, bạn sẽ tìm thấy bản mô tả vắn tắt về nguồn tài nguyên sẵn có cho các công ty tại Việt Nam đang cân nhắc việc đầu tư tại Hoa Kỳ và một vài gợi ý để khởi đầu.

Đầu tư vào Hoa Kỳ

Tổng thống Obama đã tuyên bố về sáng kiến SelectUSA nhằm giới thiệu về Mỹ như một địa điểm thương mại hàng đầu trên thế giới và trao cơ hội tiếp cận dễ dàng đến các chương trình cấp liên bang cũng như dịch vụ liên quan đến đầu tư thương mại. SelectUSA được thiết kế nhằm hỗ trợ cho các hoạt động tại các tiểu bang của chúng tôi – những tác nhân chủ chốt cho phát triển kinh tế tại Hoa Kỳ

Khởi đầu

  1. Truy cập trang web SelectUSA.gov để tìm hiểu những thông tin sơ bộ về đầu tư tại Hoa Kỳ. SelectUSA tìm kiếm để nêu bật những thuận lợi mà Hoa Kỳ đề xuất với cương vị là một địa điểm về thương mại và đầu tư. Từ một thị trường nội địa rộng lớn, một hệ thống pháp lý minh bạch, cho đến những công ty cách tân nhất trên thế giới, Mỹ là một nơi dành cho thương mại. Trên trang web này bạn có thể xem qua những lời đề nghị thúc đẩy thương mại từ các tiểu bang và vùng lãnh thổ khác nhau.
  2. Liên hệ với chúng tôi tại Đại sứ quán Hoa Kỳ để bàn bạc về quyền lợi và nhu cầu của bạn.
  3. Liên hệ với văn phòng gần nhất của Hiệp hội Văn phòng Chính phủ tại nước ngoài (Association of State Offices Overseas) để tìm hiểu thêm về những nguồn tài nguyên của chính phủ Hoa Kỳ.

Thị thực

Để biết thêm chi tiết về thông tin liên quan đến visa thương mại, xin truy cập vào Bộ ngoại giao Mỹ và Phòng Lãnh sự của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam.