Hội đồng Cố vấn An ninh Hải ngoại

Hội đồng Cố vấn An ninh Hải ngoại được thành lập năm 1985 bởi Luật cố vấn liên bang để thúc đẩy sự hợp tác an ninh giữa lợi ích khu vực tư nhân Mỹ trên toàn thế giới và Bộ Ngoại gia Hoa Kỳ.  Hội đồng Cố vấn An ninh Hải ngoại đã phát triển thành một liên doanh lớn thành công, cung cấp các công cụ cần thiết để doanh nghiệp và tổ chức của Hoa Kỳ giải quyết các vấn đề an ninh trong môi trường nước ngoài. OSAC là một dịch vụ miễn phí cho các Công ty hoặc tổ chức có trụ sở tại Hoa Kỳ với các hoạt động kinh doanh ở nước ngoài.

OSAC thúc đẩy hợp tác hiệu quả bằng việc phối hợp với các doanh nghiệp tư nhân dự đoán các vấn đề an ninh, bao gồm phát hiện và theo dõi các mối đe dọa, đặc biệt là những việc nhắm nào nhân sự, cơ sở vật chất, hoạt động đầu tư, doanh thu và tài sản trí tuệ của các doanh nghiệp tư nhân. Cùng với việc cung cấp các thông tin an ninh kịp thời và hiệu quả, OSAC còn giúp đỡ tài chính trong việc phát triển các thị trường mới với các sự đánh giá chính xác về tình hình an ninh trong hiện tại và tương lai. Để đảm bảo rằng thông tin an ninh quan trọng được chia sẻ với những người cần nó, khi họ cần, OSAC hoạt động 24/7 để giải đáp các câu hỏi của các thành viên với sự phân tích của các chuyên gia về các thử thách an ninh quốc tế đang tiến triển.

Xuyên suốt quá trình sử dụng của trang web, www.OSAC.gov, OSAC mang đến cho các thành viên những thông tin an ninh mới nhất, thông cáo truyền thông, các bản tin về các vấn đề lãnh sự, tư vấn về vấn đề đi lại, những ngày lễ kỷ niệm quan trọng, hồ sơ các nhóm khủng bố, báo cáo về tội phạm và an ninh quốc gia, về những chủ đề đặc biệt, báo chí nước ngoài, và nhiều những thông tin khác. Trong cơ cấu trao đổi thông tin của OSAC cũng bao gồm một nhóm các chuyên gia nghiên cứu an ninh quốc tế tận tụy đáp ứng cho khu vực tư nhân. Bên cạnh đó, OSAC có một mạng lưới Hội đồng Các Quốc gia trên khắp thế giới kết nối các Đại sứ quán và Lãnh sự Hoa Kỳ với cộng đồng địa phương tại đây nhằm chia sẻ các thông tin an ninh.

Để biết thêm chi tiết vui lòng truy cập www.OSAC.gov.